برخی از تگ های ضد سرقت فروشگاهی قابل ارائه:
تگ مینی SQ
جواهرات AM-RF
ذوزنقه ای AM
تگ جوهری
RF تگ مخروطی
برچسب ضد سرقت 5*5
RFتگ بطری
حوله ای RF-AM
تگ قلمی RF
تگ آلفا RF
RF & AM گلف سفید
برچسب ضد سرقت 4*4 RF
RF & AM تگ عنکبوتی
تگ برچسب AM
تگ صدفی مشکی کوچک
تگ مربعی_مکعبی سوزندار کوچک
تگ صدفی مشکی بزرگRF
تگ صدفی کوچک RF
RF گلف مشکی
تگ گلف متوسط
تگ یوفو بزرگRF
تگ گلف مشکی بزرگ
تگ صدفی کوچک AM
تگ قلمیAM
تگ عینک AM پیچ گوشتی
AM گلف مشکی
تگ قلمی لندیلر دار RF
عینک RF
جدا کننده معمولی (مگنت)

هیچ محصولی یافت نشد.