پرینتر های تایید اسناد و چک

پرینتر تائیداسناد jolimark مدل BP-1000K