پرینترهای لیبل و بارکد

پرینتر لیبل زن مدل SLP T400