سیستم پارکینگ هوشمند خودرو

مشخصات پارکینگ خودرو بر اساس RFID  :

  • مديريت اطلاعات و جزئیات تگ متعلق به هر خودرو
  • اضافه کردن Reader های جدید در محل  درب های ورود و خروج
  • ثبت ساعات ورود و خروج و توقف خودرو در پارکینگ
  • قابلیت اجازه ورود و خروج وسایل نقلیه بر اساس اعتبار هزینه استفاده از پارکینگ
  • امکان گزارش گیری از تگ های عبور کرده از یک درب خاص
  • امکان تهیه گزارش براساس پارامترهای مختلف
  • امکان دسترسی به مشخصات و جزئیات تگ ها از لیست گزارشات
  • امکان گزارش گیری براساس سابقه تگ ها در یک محدوده زمانی
  • طراحي و پياده سازي سخت افزار و نرم افزار سيستم کاملا بومي و در شرکت آفرینش سیستم انجام شده و قابليت هر گونه تغيير با توجه به خواست مشتري و امکانات وجود دارد .