كارت 125k سفيد – R/O

9,700 تومان

کارت RFID با فرکانس کاری 125 کیلوهرتز

رنگ سفید

Read only یا R/O

حداقل تعداد خرید 200 عدد میباشد

كارت R/O 125k آفرینش شاپ
كارت 125k سفيد – R/O

9,700 تومان