ماژول RFID _ مدل:RF01 x

ماژول RFID ریدر RF01D Memory (حافظه دار)