هند هلد UHF بر پایه سیستم عامل اندروید

این هند هلد قابلیت خواندن تگ های UHF تا فاصله 5 متر را دارد.سیستم عامل این ریدر اندروید میباشد