شرایط ضمانت نامه محصولات سخت افزاری

 • ارائه کارت جهت خدمات گارانتی الزامی است.
 • دستگاه دارای یک سال گارانتی از تاریخ مندرج در ضمانت نامه می باشد.
 • خدمات گارانتی در شرکت انجام می شود و هزینه ارسال کالا به محل شرکت بر عهده خریدار می باشد.
 • باتری، آداپتور و منبع تغذیه مشمول گارانتی نمی باشد.
 • در صورت تعمیر دستگاه توسط تعمیرکار غیرمجاز مشمول گارانتی نمی باشد.
 • عوامل طبیعی و غیر مترقبه ناشی از سیل و زلزله شامل گارانتی نمی شود.
 • مخدوش بودن یا پارگی برچسب گارانتی موجب ابطال گارانتی است.
 • عدم نگهداری صحیح و استفاده در شرایط محیطی و جوی نا مناسب از دستگاه موجب ابطال گارانتی است.
 • هر گونه آسیب ضربه، شکستگی و تغییر شکل ظاهری در دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
 • هر گونه سوختگی و خرابی در دستگاه که ناشی ازنوسانات برق باشد شامل گارانتی نمی باشد.
 • گارانتی شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب می باشد.