این دستگاه ها که به منظور جمع آوری داده به صورت سیار استفاده می شوند قالبا دارای سیستم عامل اند و به آسانی می توان نرم افزار مورد نظر را اجرا و داده ها را مدیریت نمود…