تجهیزات فروشگاهی شامل انواع:پرینترهای صدور فیش،پرینترهای لیبل و بارکد،بارکدخوان،کشوی پول،نمایشگرهای مشتری،رول حرارتی،ریبون و لیبل-ترازوی دیجیتال،نرم افزار حسابداری فروشگاهی،نرم افزار رستورانی فست فود،نرم افزار آژانس و پیک،انواع مانیتورهای لمسی،سیستم فراخوان و نوبت دهی،گیت های ضد سرقت،تجهیزات فروشگاهی و…

پرینترهای صدور فیش

Bixolon 103 II

پرینترهای صدور فیش

DELTA 3150T

پرینترهای لیبل و بارکد

Godex G300/G330

بارکدخوان

Honeywell 1250G

پرینترهای لیبل و بارکد

Zebra GC420

پرینترهای لیبل و بارکد

Zebra ZM400

پرینترهای صدور فیش

Zonerich 88 kiv