وب کیوسک های اطلاع رسانی

وب کیوسک های اطلاع رسانی جهت استفاده در مراکز آموزشی،خدمات شهری شهرداری ها،مجتمع های مسکونی،شرکت ها و سازمان های دولتی و… به منظور ارائه سریع و یکپارچه اطلاعات به کاربرده می شوند.
این دستگاه ها در دو نوع لمسی و با صفحه کلید و با قابلیت سفارشی سازی قابل ارائه می باشد.

  • grid
  • list