تجهیزات حوزه امنیت و کنترل تردد شامل:
انواع راهبند خودرویی
گیت های کنترل تردد افراد
قفل های هوشمند درب
قفل های کابینتی(کمدی)
دستگاه های کنترل تردد خودرو
دستگاه های کنترل تردد افراد
انواع تگ مخصوص خودرو و قرائتگرهای برد بالا و….