کارت های مغناطیسی

انواع کارت های مغناطیسی(hico & loco)

  • grid
  • list