بانداژ اسکناس

به منظور سرعت بخشی و دقت در بانداژ پول و چک از این دستگاه استفاده می شود .

  • grid
  • list